Mamma-barn-träning Startar vecka 34

Från den 23 Augusti kommer Cecilia Bergander hålla i mamma-barn-träning på Forma Framtid.

Är du medlem på Forma framtid ingår mamma-barn-träningen i priset. Du som inte är medlem kan lösa mamma-barn-träning separat. Har du fler än ett barn är syskon välkomna att leka i hallen när mamman tränar. Ditt minsta barn ska vara minst sex veckor gammalt när du startar träningen.

Tid: 9:30
Dag: Torsdagar.

Anmälan
Anmäl sker via bokningssystemet om du är medlem om du inte är medlem till receptionen eller till  cecilia@formaframtid.se