Ordnings- & säkerhetsregler

Detta är till för att skydda och hjälpa dig som tränar hos oss, samt skapa en trivsam miljö.

 1. Dra alltid din Tag vid inpassering.
 2. Tagen är personlig och får ej lånas ut. Släpp ej in någon annan med din Tag. Alla som går in SKA registrera sin Tag.
 3. Skogräns finns att följa.
 4. Byt alltid om till inomhusskor och rena kläder anpassade för träning.
 5. Forma har rätt att stänga av medlem, samt säga upp medlemsskap med omedelbar verkan om våra säkerhets- & ordningsregler bryts.
 6. All träning sker på egen risk.
 7. Forma ansvarar inte för personskador som förorsakats av medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
 8. Forma ansvar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmar eller andra besökares tillhörigheter.
 9. Ej tillåtet att marknadsföra eller sälja egna tjänster/varor på Forma utan vår tillåtelse.
 10. Ej tillåtet att marknadsföra Formas logga utan vår tillåtelse.
 11. Ej tillåtet att vistas i Formas lokaler utanför de angivna öppettider.

GRUPPTRÄNING

Bokningssystem och regler kommer inom kort.

GYMMET

 1. Visa hänsyn till andra tränande. Bar överkropp eller annan klädsel som kan anses stötande är inte tillåtet.
 2. Lägg alltid tillbaka utrustning efter dig på rätt plats
 3. Sätt alltid mobilen på ljudlös. Vi hänvisar till receptionsdelen vid bruk av mobil i annat syfte än musik till hörlurar. Musikvolymen i hörlurarna ska hållas på rimlig ljudnivå, och önskan om om lägre volym ska respekteras. Välkommen till ett närvarande gym!
 4. Foto som tas, får inte några andra personer finnas med på utan deras tillåtelse.
 5. Ej tillåtet att använda talk/magnesium i gymmet.
 6. Torkning av träningsredskap/utrustning (spraya på papper – torka) gäller.
 7. Barn/ungdomar under 11 år får inte vistas i gymmet p.g.a. skaderisk. Däremot finns vårt barnrum i själva gymmet, där de sitter tryggt.

ÅLDERSGRÄNS

Året man fyller 11 år får man träna tillsammans med målsman (medlemsskap gäller för båda). Du ska ha fyllt 15 år för att träna själv i gymmet med målsmans underskift.

Fråga om hjälp, viktigt att träna rätt från början.