Ordnings- & säkerhetsregler

Detta är till för att skydda och hjälpa dig som tränar hos oss, samt skapa en trivsam miljö.

 1. Dra alltid din Tag vid inpassering.
 2. Tagen är personlig och får ej lånas ut. Släpp ej in någon annan med din Tag. Alla som går in SKA registrera sin Tag.
 3. Skogräns finns att följa.
 4. Byt alltid om till inomhusskor och rena kläder anpassade för träning.
 5. Forma har rätt att stänga av medlem, samt säga upp medlemskap med omedelbar verkan om våra säkerhets- & ordningsregler bryts.
 6. All träning sker på egen risk.
 7. Forma ansvarar inte för personskador som förorsakats av medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå.
 8. Forma ansvar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmar eller andra besökares tillhörigheter.
 9. Ej tillåtet att marknadsföra eller sälja egna tjänster/varor på Forma utan vår tillåtelse.
 10. Ej tillåtet att marknadsföra Formas logga utan vår tillåtelse.
 11. Ej tillåtet att vistas i Formas lokaler utanför de angivna öppettider.

GRUPPTRÄNING

 1. Varje medlem ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i gruppträningen på Forma Framtid.
 2. Forma Framtid ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter.
 3. Barn får inte vistas i gruppträningssalarna utan får sitta och vänta i sofforna ute i entrén. Väskor och ytterkläder ska lämnas i skåpen på grund av att man inte ska blockera utrymningsvägarna i träningssalarna. Ytterskor tas av vid entrén och på passen används inneskor.
 4. Vid 13 års ålder får du träna på vår gruppträning i målsmans sällskap.
  Vid 15 års ålder har du rätt till att träna utan målsmans sällskap på vår gruppträning.
 5. Avbokning ska ske 4 timmar innan passets start.
  Vid 3 stycken missade pass spärras din inloggning – detta löses ut för 100 kronor.
 6. Forma Framtid i Eksjö AB förbehåller sig rätten att justera priset efter fullgjord bindningstid.

GYMMET

 1. Visa hänsyn till andra tränande. Bar överkropp eller annan klädsel som kan anses stötande är inte tillåtet.
 2. Lägg alltid tillbaka utrustning efter dig på rätt plats
 3. Sätt alltid mobilen på ljudlös. Vi hänvisar till receptionsdelen vid bruk av mobil i annat syfte än musik till hörlurar. Musikvolymen i hörlurarna ska hållas på rimlig ljudnivå, och önskan om om lägre volym ska respekteras. Välkommen till ett närvarande gym!
 4. Foto som tas, får inte några andra personer finnas med på utan deras tillåtelse.
 5. Ej tillåtet att använda talk/magnesium i gymmet.
 6. Torkning av träningsredskap/utrustning (spraya på papper – torka) gäller.
 7. Barn/ungdomar under 11 år får inte vistas i gymmet p.g.a. skaderisk.

ÅLDERSGRÄNS

Året man fyller 11 år får man träna tillsammans med målsman (medlemsskap gäller för båda). Du ska ha fyllt 15 år för att träna själv i gymmet med målsmans underskift.

Fråga om hjälp, viktigt att träna rätt från början.